• Fcztery w KIJOWIE

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  Czerwony_dywan_Foto-Fair-0075 

  Fcztery w Kijowie

  W dniach 19.05 – 25.05.2010, reprezentacja PTF Fcztery w osobach:
  Tomka Lenarczyka, Darka Łaskiego oraz piszącego te słowa – Jacka Szewczyka – była w Kijowie, na zaproszenie szefa Kijowskiego Foto-Fair (Kijowskich Foto-Targów) – Wiktora Boroniuka, szefa Kijowskiego Foto-Klubu 9×12 Andrieja Chekanowskiego oraz Zebrania Foto-Klubów Ukrainy.
  Razem z nami zaproszeni byli Koledzy ze Słowackiego Rejestrowanego Foto-Klubu Obzor ze Żiliny.
  Przygotowano nam miejsce na Foto Fair na nasze wystawy stowarzyszeniowe dla Fcztery i Obzor-u razem z innymi Foto-Klubami Ukrainy. Ponadto w Bibliotece Artystycznej w Starym Kijowie prezentowano naszą wspólną wystawę Foto-Klubu 9×12, Obzor-u i PTF Fcztery z zeszłorocznego wspólnego Pleneru w Streczno na Słowacji.

  Po południu byliśmy zaproszeni przez Zgromadzenie Foto-Klubów Ukrainy na uroczystość wręczenia nagród dla najaktywniejszych Foto-Klubów, a na zakończenie odbyła się fotograficzna prezentacja multimedialna stowarzyszenia – Foto-Klubu Obzor i naszego Fcztery, prezentacja na którą mieliśmy „specjalne „zamówienie”, aby zaprezentować ją podczas zebrania Foto-Klubów Ukrainy.
  Wieczorem z kolei odbyło się nieformalne zebranie szefów Foto-Klubów Ukrainy, na które też byliśmy zaproszeni, a które traktowało o kondycji Foto-Klubów na Ukrainie. Koledzy pytali się następnie nas, jak sytuacja wygląda w naszym kraju, jeśli chodzi o Foto-Kluby, Stowarzyszenia i fotografię.

  W dniu 21.05 rozpoczął się nasz „Plener Kijowski”, od wyjazdu do Perejesławia, miasteczka położonego ok. 100 km na południe od Kijowa, nad Dnieprem.
  Następne dwa dni spędziliśmy poznając Kijów, czyli foto-spacer po Kijowie.
  Ostatnie dwa dni spędziliśmy w Krzemieńcu na Wołyniu, w starożytnych „Wołyńskich Atenach”, mieszkając w Domu Twórczym poety – barda, Oleksandra Smyka.
  Po drodze nocowaliśmy w Równe, gdzie zaproszono nas na spotkanie z członkami grupy twórczej Prostir Photo i jej szefem Aleksandrem Kharvathem.

  Rekapitulując w liczbach naszą wyprawę, przejechaliśmy ok. 2500 km, po drogach i bezdrożach Ukrainy, odwiedziliśmy Kijów, Perejesław, Równe, Dubno, Gorodok i Krzemieniec.
  Przejeżdżaliśmy przez malownicze miasta i miejscowości m.in.: Włodzimierz Wołyński, Łuck, Żytomierz. A w Natalivce obok Novogradu Wołyńskiego moczyliśmy nogi w Słuczu – granicznej rzece II Rzeczpospolitej, spoglądając w zadumie na były sowiecki brzeg rzeki.
  Zarejestrowany materiał z pleneru, to w moim przypadku 20 GB i sądzę, że Koledzy mają podobną ilość zapisanych danych – tj.zdjęć.

  Dzięki Foto-Fair nawiązaliśmy nowe kontakty z Kolegami z Foto-Klubów z:
  Łucka, Kamieńca Podolskiego i Kijowa, co jak sądzimy zaowocuje na przyszłość kolejnymi spotkaniami fotograficznymi na Wołyniu, Podolu i Rusi Kijowskiej.

  Prezentowaliśmy Kolegom z Ukrainy, na zebraniu 28 Foto-Klubów Ukrainy oraz Kolegów ze Słowacji, nasze dwie wystawy, wspólną z Pleneru międzynarodowego w Streczno na Słowacji z ub. roku, wystawę stowarzyszeniową Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery i nowatorską prezentację fotograficzną – multimedialną  PTF F-u .

  A na zakończenie, będąc w Domu Twórczym P. Smyka, po przedstawieniu naszych prezentacji fotograficznych awansowaliśmy do wąskiego grona artystów którzy mogą się tam zatrzymać, podczas prowadzenia jakichkolwiek działań twórczych w okolicach południowego Wołynia. Symbolem tego faktu były specjalne koszulki Domu Irba w Krzemieńcu, prywatnego budynku twórczego Oleksandra Smyka, które wręczył nam osobiście sam gospodarz. Koszulki, które otrzymują artyści prowadzący działania rzeźbiarskie, malarskie i fotograficzne w Domu Irba.

  Po tak intensywnym tygodniu trzeba było niestety wrócić do rzeczywistości…;
  o czym doniósł :

  Jacek Szewczyk

  W załączeniu kilka zdjęć z podróży.

   

  Ekspozycja_PTF-u_na_Foto-Fair-1-0050

  Ekspozycja PTFu na Foto-Fair

  Ekspozycja_PTF-u_na_Foto-Fair-2-0056

  Ekspozycja PTFu na Foto-Fair

  Ekspozycja_PTF-u_na_Foto-Fair-4

  Ekspozycja PTFu na Foto-Fair

  Foto-Fair-1-0049

  Foto-Fair 2010

  Na_kolacji_u_Saszy_Smyka-1-0056

  Na kolacji u Saszy Smyka

  Nasza_kwatera_w_Kijowie-1-0126

   

  Nasza kwatera w Kijowie

  niadanie_przy_wiecach-1-0065

  Śniadanie przy świecach

   

  Spotkanie_z_Foto-Klubami-1-0064

  Spotkanie a Foto Klubami

  Spotkanie_z_Natali_Kompatheva-0061

  Spotkanie z Natalią Kompathewą

  W_metro-2-0135

  W metrze

  W_Rivneruszamy_na_Kijw-0044

  W Rivne, ruszamy do Kijowa

  W_studio_Kharvatha-1

  W studio Kharvatha

  Wystawa_w_Bibliotece_Artystycznej-1-0079

  Wystawa w Bibliotece Artystycznej

  wystawa_w_Bibliotece_Artystycznej-2-0084

  Wystawa w Bibliotece Artystycznej


 • REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTF Fcztery:

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTF Fcztery

  1.Członkiem zwyczajnym PTF Fcztery może zostać – zgodnie ze statutem – każdy pełnoletni obywatel polski, mający prawa publiczne, który:

  • zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
  • uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
  • złoży podpisaną deklarację,
  • podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

  Procedura kwalifikacyjna :

  • Kandydat zobowiązany jest do złożenia co najmniej 10 prac fotograficznych w formacie nie mniejszym  niż 24×30 cm wykonanych dowolną techniką.
  • Złożone prace podlegają ocenie podczas posiedzenia Zarządu PTF Fcztery (bez obecności zainteresowanego) przez jego członków, którzy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd PTF Fcztery informuje kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.

  2.Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:

  • dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
  • dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy PTF Fcztery,
  • odebrania legitymacji członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej rocznej składki członkowskiej,
  • przestrzegania postanowień Statutu PTF Fcztery.

  3.Nieodebranie legitymacji członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka PTF Fcztery.

  Za  Zarząd :

  Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery
  Prezes

  Tomasz Zygier

  Piotrków Tryb. dnia 8 maja 2014 roku.


 • Wernisaż poplenerowy w Radomsku i Piotrkowie

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  W dniach 08.06-12.06.2009 r. w Krzętowie w pow. Radomszczańskim odbyły się
  III Międzynarodowe, Plenerowe Spotkania Fotograficzne Wschód 
  Zachód 2009.

  Jest to już III edycja plenerowych spotkań fotografów z zaprzyjaźnionych
  stowarzyszeń i foto-klubów z kraju i zagranicy. Również w tym 2009 r.
  gościliśmy Kolegów z Ukrainy Grupa Twórcza Prostir Photo,
  Foto-Klub Chas, ze Słowacji Foto-Klub Obzor ze Żiliny, Euroregion NYSA
  Reprezentowany był przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne,
  Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej oraz Łódzkie Towarzystwo
  Fotograficzne, Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa z Radomska i
  gospodarze Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery.
  Łącznie było nas 26 uczestników, z czego 12 osób, to Koledzy z zagranicy.
  Plonem naszych działań były wystawy fotograficzne poplenerowe w
  kolejności:
  01.08 30.08.2009 w Muzeum w Radomsku;
  06.09 30.09.2009 w Klasztorze Ojców Paulinów w Wielgomłynach;
  31.10 24.11.2009 w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie
  Tryb. przy ul. Sieradzkiej 8.

  Obecnie wystawa nasza gości na Słowacji w Żilinie woj.
  Żilińskim, skąd w marcu 2010 r. zostanie wysłana na Ukrainę.
  Na nasz wernisaż w Piotrkowie Tryb. przybyło ok. 60 osób, w tym Dyrektor
  Ośrodka Działań Artystycznych Pan Piotr Gajda, przedstawiciele  
  Stowarzyszenia Działań Artystycznych „Galeria OFF” , Stowarzyszenia
  Piotrkowskich Artystów Plastyków , Loży Kulturalnej Stare Miasto oraz
  przedstawiciele piotrkowskich mediów: Radia Strefa FM, TV Piotrków
  Dziennika Łódzkiego, mieszkańcy miasta, nasi stali i wierni widzowie.

  Na wystawie prezentowaliśmy 109 zdjęć z Pleneru W-Z 2009 26 autorów.
  Wernisaż otworzył Pan Henryk Trojan Dyrektor ODA Sieradzka 8,
  następnie głos zabrał Prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego
  Fcztery J. Szewczyk, przybliżając zebranym projekt Plenerowych Spotkań
  Fotograficznych Wschód Zachód oraz pokrótce przedstawił tematykę
  wystawy i jej autorów, zapraszając na zakończenie zwiedzających do
  obejrzenia wystawy.
  „Klasyczny wernisaż” PTF wzbogacił o zintegrowany pokaz multimedialny,
  na który składały się, film para-dokumentalny o przebiegu pleneru oraz
  katalog multimedialny.
  Po raz pierwszy więc wyświetlono film para-dokumentalny ze spotkań
  plenerowych zat. „Spotkania III”, a pokaz zakończono prezentacją
  katalogu multimedialnego wystawy.

  Oto relacje fotograficzne z Wernisaży w Radomsku i Piotrkowie
  Trybunalskim.
  Podczas wernisażu w Radomsku na wstępie, występował Band Zbigniewa
  Jaremko w swing sesion, prezentując standarty jazzowe.

  Red.J.Szewczyk

  Czytaj dalej!!  Post ID 15


 • Wernisaż Justyny Ścieglińskiej

  Wysłany dnia: przez Wasyl
  W dniu 24.X.2009 r. o godz. 19.00 odbył się wernisaż Wystawy Autorskiej 
  Kol. Justyny Ścieglińskiej zat.: "I shoot people".

  Wystawę otworzył Ksiądz Rektor Kościoła Akademickiego Panien
  Dominikanek PW. Matki Boskiej Śnieżnej : X. Ireneusz Bochyński.
  Następnie głos zabrał Prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego
  Fcztery (PTF Fcztery), przedstawiając zebranym w krótkich słowach Kol.
  Justynę, podkreślając jej wielką aktywność członkowską bezpośredni i
  ofiarny udział w pracach Towarzystwa, który nie sposób przecenić.
  Zwrócił również uwagę zebranych na fakt niezwykle szybki postępów, które
  uczyniła autorka wystawy, Kol. Justyna Ścieglińska, w swoim twórczym
  rozwoju.
  Dzięki czemu można podziwiać jej w pełni dojrzałe spojrzenie
  fotograficzne, będące głosem młodego pokolenia fotografików PTF-u.
  Następnie V-ce Prezes ds. Artystycznych Kol. Dariusz Łaski wręczył
  kwiaty Autorce w imieniu swoim i Kolegów z Fcztery.

  W swojej fotografii Justyna Ścieglińska w sposób przemyślany i
  refleksyjny pokazuje nam i jednocześnie zadaje pytania egzystencjalne.
  Polemizuje ze schematem myślenia, czy tu i teraz ?, czy aby na pewno
  możemy się zatrzymać na dłużej w jakimś okresie swego życia, czy to
  jednak są tylko ulotne chwile, wrażenia właściwie.
  Sama Autorka mówi nam, że "ustrzeliwuje" ludzi, ich wizerunki;
  twarze w portretach są niekiedy symboliczne, innym razem wyzywające,
  ukryte w swoich wnętrzach.
  "Fotografia nie jest aktem utrwalania rzeczywistości - tylko aktem jej
  kreowania, odzwierciedla raczej stan umysłu fotografa niż to, co jest
  przed kamerą."
  Susan Sontag
  Ten cytat stanowi motto całej wystawy, na wskroś kreacyjnej. Autorka
  kreuje cały swój świat fotograficzny, maluje go obiektywem aparatu,
  tematycznie i emocjonalnie wspólnym.

  Na wystawie były obecne m.in. Dyrektor ODA Pan Piotr Gajda, Pani
  Dyrektor Małgorzata Gletkier oraz przedstawiciele mediów.
  Na wernisażu było obecnych ok. 60 widzów.

  Wystawa była zorganizowana dzięki pomocy i życzliwości Księdza Rektora
  Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek, Stowarzyszenia Przyjaciół
  Klasztoru Panien Dominikanek oraz Piotrkowskiego Towarzystwa
  Fotograficznego Fcztery i odbyła się w Galerii "Upanien" ul. Rycerska 3
  w Piotrkowie Trybunalskim (termin: 24.10 06.11.2009 r.).

  Czytaj dalej!!  Post ID 15


 • Osobiste prawa autorskie

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  Osobiste prawa autorskie

  Osobiste prawa autorskie przysługuja wyłącznie twórcy i oznaczają m.in. prawo do autorstwa utworu i oznaczania go swym nazwiskiem, pseudonimem bądź anonimowej publikacji, określenia sposobu jego wykorzystania, decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Są to prawa niezbywalne (nie mogą być zatem przedmiotem obrotu handlowego ani zrzeczenia się), ich ochrona nigdy nie wygasa, a do korzystania z nich przez autora nie jest konieczne wykonywanie jakichkolwiek czynności.

   

  Art. 81 ust. 1
  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

  rt. 81 ust. 2.
  Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  pkt. 1
  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

  pkt. 2
  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
  (Pod pojęciem imprezy publicznej rozumie się: imprezę masową lub inną zorganizowaną działalność adresowaną do publiczności (widzów), posiadającą swój program i cel. Imprezą jest np. koncert, spektakl teatralny, występy, zawody sportowe, pokazy, prezentacje, wystawy oraz każde inne przedsięwzięcie, które w istotnym zakresie ogranicza możliwość swobodnego i powszechnego korzystania z terenu, zgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem.)

  http://www.zpaf.pl/pl/content/prawa_aut/tabele.php

  Tabele Wynagrodzeń – stawek minimalnych honorariów autorskich za wykorzystanie fotografii zostały zatwierdzone 26 lipca 2001 przez Komisję Prawa Autorskiego powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 108 ust. 3). Zgodnie z art. 109 tej Ustawy postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców niż wynikałoby to z Tabel, o których mowa w art.108 ust.3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych Tabel. Oznacza to, że strony nie mogą skutecznie określić w umowie wynagrodzenia niższego niż wynikające z Tabel. Mogą natomiast uzgodnić wynagrodzenie wyższe, gdyż Tabele określają wynagrodzenie minimalne.

  Tabele dotyczą wszystkich utworów fotograficznych. Utwór fotograficzny został wyszczególniony w ust. 2 art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tabele stawek minimalnych stosuje się do utworów fotograficznych będących przedmiotem prawa autorskiego, czyli zarówno do utworów zawodowych fotografów jak i amatorów, niezależnie od tego czy są członkami Związku Polskich Artystów Fotografików (lub innych związków twórczych) czy nie są.

  Wszystkie kwoty w PLN!

  1. Dzienniki, tygodniki
  2. Czasopisma ilustrowane, dodatki (wykorzystanie nie reklamowe)
  3. Czasopisma branżowe, pracownicze, dla członków organizacji, klubów, informacje o imprezach, programy (teatr, TV, itp.), broszury informacyjne (bez charakteru reklamowego)
  4. Komunikacja społeczna (public relation), działania marketingowe (użycie do prezentacji DEMO)
  5. Książki, albumy, katalogi wystaw
  6. Encyklopedie, masowe poradniki ilustrowane, leksykony
  7. Książki szkolne, periodyki naukowe
  8. Zeszyty szkolne, bloki rysunkowe, notatniki
  9. Wystawy, publiczne prezentacje
  10. Prezentacje ze wszystkich nośników
  11. Zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu w ramach utworu audiowizualnego (nośniki: CD, DVD kaseta VIDEO)
  12. Płyty CD, DVD, audio-video, kasety (MC)
  13. Puzzle, karty do gry, obrazki do zbierania, naklejki, znaczki pocztowe
  14. Opakowania, etykiety, karty bankowe, telefoniczne, bilety komunikacyjne, boarding passitp.
  15. Plakaty (wprowadzenie do obrotu), druki na tekstyliach i inne zadrukowane materiały, tapety fotograficzne
  16. Pocztówki, karty z życzeniami, podkładki – pod mysz, stołowe
  17. Kalendarze
  18. Kasetony podświetlane, prezentacje targowe, aranżacja wnętrz, dekoracja wystaw, inne duże formaty
  19. Plakaty, bilboardy, tablice podświetlane, POS-y
  20. Reklama prasowa, wkładki z ogłoszeniami
  21. Prospekty, katalogi, broszury, mailing, sprawozdania firmowe, katalogi towarów firm wysyłkowych itp. środki reklamowe
  22. Prospekty i katalogi turystyczne, mapy
  23. Zwielokrotnienie w filmie reklamowym

  Objaśnienia:
  1. Stawki honorariów autorskich zawarte w tabelach są stawkami wynagrodzenia z tytułu umów licencyjnych niewyłącznych.

  Ograniczenia czasowe wskazane przy poszczególnych tabelach oznaczają podstawowy okres umownego korzystania z utworu w ramach wskazanego w tabeli wynagrodzenia. Korzystanie z utworu przez kolejny okres wymaga zawarcia kolejnej umowy i podlega odrębnemu wynagrodzeniu według odpowiedniej stawki określonej w tabeli, chyba, że w postanowieniach dodatkowych dotyczących danej tabeli został określony inny sposób obliczenia wynagrodzenia za dodatkowy okres.

  Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, materiały zdjęciowe po wykorzystaniu podlegają zwrotowi autorowi.

  2. W tabelach odnoszących się do formatu wydawnictw lub wielkości druków powołuje się na standardowe (ISO) formaty wywodzące się z formatów A i B.
  Np. format B-1 to 70×100 cm. W większości wypadków zastosowano alternatywę A lub B oznaczając jako A/B, czyli format A lub B. Gdy więc w kolumnie występuje np. 5, oznacza to format A-5, natomiast gdy (w przypadku formatów większych, np. bilboardy) oznaczono kolumnę 8/1 oznacza to powierzchnię 8 razy B lub A.

  Określenie layout oznacza projekt graficzny wydawnictwa, w którym następuje wykorzystanie utworu fotograficznego

  Określenie POS (z angielskiego – point of sale – miejsce sprzedaży) oznacza środki reklamowe wykorzystywane w miejscu sprzedaży produktu, a więc plakaty, stojaki, ulotki, wieszaki itp. Określenie Public Relation oznacza działania z zakresu
  tzw. Komunikacji Społecznej, czyli promocyjne, kształtujące wizerunek firmy oraz produktu lub usług wynikających z jej pola działalności.


 • O PTF

   

  Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne ” Fcztery” podobnie jak inne stowarzyszenia twórcze działalność swą opiera na zapisach statutowych, do których między innymi należą :
  – Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą (organizowanie wystaw członków Towarzystwa, wymiana wystaw i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami).

  – tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej
  – dokształcanie w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii w społeczeństwie (spotkania dyskusyjne, oceny artystyczne prac, organizacja plenerów, prelekcji, wykładów, prowadzenie poradnictwa),
  – upowszechnianie fotografii jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych (spotkania autorskie, pokazy, współpraca z mecenatem, organizacjami i instytucjami, wydawnictwami i mediami),
  – prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa, organizacja zebrań i posiedzeń, prace przygotowawcze wystaw fotograficznych i innych działań.

  Siedziba Towarzystwa mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy Pl. Czarnieckiego 8. Zebrania członków i posiedzenia Zarządu odbywają się w każdy piątek miesiąca od godziny 18-ej.
  Kontakty telefoniczne do Zarządu PTF „Fcztery”:

  Reprezentanci Zarządu:

  Dariusz Łaski

  Jacek Szewczyk

  Wiesław Kowalski

  Sławomir Mielczarek

  Justyna Ścieglińska

   

  Kontakt:

  Adres: Plac Czarnieckiego 8
  97-300 Piotrków Trybunalski

  e-mail: ptf@fcztery.pl                       

   

  KRS 0000244719;   NIP 771-27-13-361;  Konto: BZ WBK  931500 1605 1216 0003 3626 0000


 • Historia powstania

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  Jako, że nawet najlepsza historia ma swój dobry lub zły koniec tak i na tym etapie niniejszej opowieści należy wspomnieć o istotnym wydarzeniu poprzedzającym bezpośrednio powstanie obecnego stowarzyszenia. W dniu 01.04.1993 roku została uruchomiona Agencja Foto-Video-Print „Abrakan” przy ul. Słowackiego 32. Z racji swej lokalizacji i fachowej obsługi (prowadzona przez wcześniej wymienionych: Cz. Abratkiewicza i J. Kańskiego) nie mogła być ona pominięta również przez zaawansowanych amatorów fotografowania.

  Czytaj dalej!!  Post ID 15


 • Pra-,pra- pre-premiera wernisażu Wschód-Zachód

  Wysłany dnia: przez Wasyl

  Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim i Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery zaprasza na pra-,pra- pre-premierę wernisażu, wystawy poplenerowej III Międzynarodowych, Plenerowych Spotkań Fotograficznych Wschód-Zachód 2009, które odbyły się w dniach 08.06-12.06.2009 r.

  Na wystawę zapraszamy do Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sieradzkiej 8 w dniu 30.10.2009r.o godz.1800.

  Czytaj dalej!!  Post ID 15


 • Statut Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery

                                                                                 Statut

   

                                                                              Rozdział I

  Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


  § 1.
  Nazwa Towarzystwa brzmi : Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „ F cztery ”, zwane dalej Towarzystwem.
  § 2.
  1. Terenem działalności jest miasto Piotrków Trybunalski i województwo łódzkie.
  2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy  z dnia 7-go kwietnia 1989 roku  – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U z 2001r. Nr. 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy  z dnia 24-go kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U z  29.05.2003r. Nr.96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ).
  3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych.
  § 3.
  Siedzibą Towarzystwa jest miasto Piotrków Trybunalski.
  § 4.
  Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
  § 5.
  Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.
  § 6.
  Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem :
  Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „ F cztery “ oraz skrótu  „ PTF F cztery ’’ .

                                                                            Rozdział II

  Cele i formy działalności.
  § 7.
  Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
  Do prowadzenia swoich spraw statutowych może zatrudniać pracowników.
  § 8.
  Celem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy i umiejętności sztuki fotografii, zaspokajanie potrzeb samorozwoju jego członków oraz popularyzacji fotografii.
  § 9.
  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :
  1. Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów piotrkowskich oraz promocji Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego.
  2. Tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej oraz współpraca z piotrkowskimi artystami.
  3. Działalność kulturalną, upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
  4. Dokształcanie w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii w społeczeństwie.
  5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa
  6. Gromadzenie środków na urzeczywistnienie celów Towarzystwa.
  §10.
  Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są :
  1. Prowadzenie w miarę możliwości lokalowych własnej galerii fotograficznej oraz organizowanie reprezentatywnych wystaw fotograficznych członków Towarzystwa w kraju i za granicą Wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
  2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, plenerów  jak też organizowanie wysyłek prac fotograficznych członków na konkursy i wystawy.
  3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów, projekcji, wykładów oraz prowadzenie poradnictwa.
  4. Współpraca z mecenatem kultury, organizacjami i instytucjami  zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz wydawnictwami i ośrodkami masowego przekazu,  organizowanie konkursów w skali regionalnej i ogólnopolskiej.
  5. Organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych.
  6. W miarę możliwości –wydawanie katalogów z wystaw i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa.
  7. Udzielanie satysfakcji twórcom i działaczom w dziedzinie fotografii w postaci odznaczeń PTF „ F cztery ” zgodnie z regulaminem wewnętrznym Towarzystwa.

      Rozdział III

  Członkowie – ich prawa i obowiązki.

  § 11.
  Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
  1.Zwyczajnych
  2.Wspierających
  3.Honorowych
  § 12.
  1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski ( osoba fizyczna ) mający pełną zdolność do  czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – uznający cele i zadania Towarzystwa.
  Nie może być członkiem zwyczajnym osoba prawna.
  2. O członkostwo może ubiegać się osoba będąca wcześniej rekomendowana przez członka rzeczywistego Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Przynależność do Towarzystwa osoby małoletniej jest możliwa na zasadach określonych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach ( rozdz. 1 przepisy ogólne ).
  § 13.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca mu stałego materialnego poparcia.
  2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
  3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.
  § 14.
  1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wykazała się wybitnymi zasługami w dziedzinie fotografii, działalności artystycznej, publicystycznej lub organizacyjnej.
  2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków.
  § 15.
  1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
  a/  wyborcze – czynne i bierne  we władzach Towarzystwa
  b/  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa
  c/  korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd
  d/  posiadać legitymację członkowską
  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
  a/  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa
  b/  aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa
  c/  popierania działalności Towarzystwa i regularnego opłacania składek członkowskich
  3. Członkowie wspierający mają prawo :
  a/  brać udział osobiście z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz w posiedzeniach Zarządu
  4. Członkowie  wspierający mają obowiązek :
  a/  realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa
  5. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
  § 16.
  1. Utrata członkostwa następuje na skutek :
  a. Zgłoszenia na piśmie deklaracji wystąpienia z Towarzystwa.
  b. Prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych
  c. Uchwały Zarządu orzekającego zaleganie z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy
  d. Śmierci członka
  e.  Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.
  2.  W przypadku utraty członkostwa jak wyszczególniono w p.1 lit. a-c osobie występującej lub usuniętej z Towarzystwa przysługuje prawo zwrotu nadpłaty składek członkowskich oraz wniesionego majątku rzeczowego według zapisów wykazanych w ewidencji inwentarzowej.
  § 17.
  Od Uchwały Zarządu o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30-u dni od daty pisemnego powiadomienia.

     Rozdział IV

  Władze Towarzystwa.

  § 18.
  Władzami Towarzystwa są :

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Zarząd

  § 19.
  1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków
  2. Walne Zebranie towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co 2 lata
  4. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  co najmniej ? ilości
  członków.
  § 20.
  Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne powiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winno być doręczone członkom na 14 dni przed terminem zebrania.
  § 21
  Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, sekretarza oraz 1- go asesora spośród członków nie wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa.
  § 22.
  Do właściwości Walnego Zebrania należy :
  1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.
  2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa
  3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  4. Wybieranie władz Towarzystwa według odrębnej ordynacji wyborczej PTF „F cztery” zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
  5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji  Rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania  spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania.
  8. Nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.
  § 23.
  Dla podejmowania uchwał w Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw związanych ze zmianą statutu ( § 34 ) i rozwiązania Towarzystwa ( § 35 ).
  § 24.
  Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Towarzystwa.
  § 25.
  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
  Funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie.
  § 26.
  W skład Zarządu wchodzi od 3-ch do 5-u członków w tym :
  1. Prezes
  2. Wiceprezes ds. Artystycznych
  3. Sekretarz – skarbnik
  § 27.
  W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu, winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu.
  § 28.
  1.Zebranie Zarządu winny odbywać się przynajmniej 1 raz w kwartale.
  2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu
  3. Z posiedzeń Zarządu w przypadku podejmowania uchwał, sporządza się protokoły, które podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz.
  4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
  § 29.
  Do kompetencji Zarządu należy :
  1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.
  2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
  3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej.
  4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania.
  5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
  6. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
  7. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianymi budżetem.
  8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej i inwentarzowej.
  9. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
  10. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.
  § 30.
  Komisja Rewizyjna składa się z 2-ch do 4-ch członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.
  § 31.
  Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :
  1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.
  2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.
  3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę raz w roku.

                                                     Rozdział  V.

  Majątek, fundusze i sposób zaciągania zobowiązań.
  § 32.
  Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz.
  Majątek Towarzystwa może być pozyskany poprzez :
  1. Składki członkowskie.
  2. Zapisy, darowizny, spadki i ofiarność publiczną.
  3. Wpływy z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.
  4. Dochody z majątku Towarzystwa.
  5. Dotacje otrzymywane według zasad określonych w odrębnych przepisach
  § 33.
  Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Towarzystwa winny być podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa  oraz Sekretarza -skarbnika.

  Rozdział VI.

  Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
  § 34.
  Zmiana statutu Towarzystwa i Ordynacji Wyborczej wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej  przez ? głosów członków obecnych na zebraniu przy quorum wynoszącym minimum połowę członków uprawnionych do głosowania.
  § 35.
  1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków  na warunkach określonych w § 34.
  2. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie wyznacza co najmniej  2-u osobową  komisję likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzania likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

    Rozdział VII.

  Postanowienia końcowe.
  § 36.
  1. Zatwierdza się treść niniejszego Statutu na czas nieokreślony.
  2. Wszelkie zmiany, poprawki i skreślenia w treści wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków PTF-u.

  Skarbnik PTF-u                                                       Zatwierdzam do stosowania po stwierdzeniu prawomocności Prezes Zarządu PTF

  Justyna Ścieglińska                                               Tomasz Zygier